[Billede: Undervisningsministeriets logo]

Uddannelsesredegørelse 1998

UddannelsesRedegørelse 98 behandler tre emner, som aktuelt præger den uddannelsespolitiske dagsorden, og som undervisningsministeren prioriterer højt. I redegørelsen tages følgende problemstillinger op: Hvad er kvalitet i uddannelser, og hvordan kan den måles? Hvorfor er der frafald i uddannelsessystemet, og hvordan kan det reduceres? Er uddannelse for alle - eller for de fleste?

Spørgsmålene behandles under overskrifterne:

  • Uddannelsernes kvalitet i et samfund under forandring
  • Frafald
  • Undervisning og uddannelse for alle - eller for de fleste?

Redegørelsen har til formål at give et grundlag for en uddan-nelsespolitisk debat, der tager afsæt i de initiativer, der allerede er sat i gang, og kommer med bud på, hvordan det fremtidige uddannelsessystem skal se ud.


Indhold:

  1. Forord
  2. Kapitel 1
  3. Kapitel 2
  4. Kapitel 3
  5. Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE