[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Hvad virker?

[Publikationens forside] "Rummelighed i uddannelsessystemet" var overskriften for Undervisningsministerens Sorømøde i august 1999.

Rummelighed er også en slags overskrift for dette temahæfte, der samler erfaringerne fra en række forskellige initiativer, forsøg og særlige uddannelsestilbud for unge. De fleste af disse blev etableret i forbindelse med "uddannelse til alle"–programmet fra 1993.

Hæftet giver overblik over, hvad det er, der virker, når det drejer sig om at få flere unge til at gennemføre en uddannelse med lyst og interesse.

De erfaringer, der præsenteres, kan inspirere og gøre nytte i det videre arbejde, der skal gøres for, at vores ungdomsuddannelser bliver i stand til at rumme alle unge."

INDHOLD

Forord
Indledning
Sammenfatning
Hvad virker - for hvem?
Fokus på det individuelle og personlige
Fokus på læringsmiljøer
Fokus på ungdomsuddannelsessystemet
Bilag
Litteraturliste
English summary

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE