[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Forord

I dette temahæfte sættes der fokus de på tekniske erhvervsskolers udadrettede informationsarbejde og elevernes deltagelse i dette arbejde. Hæftets indhold er resultater af to forsøgs- og udviklingsarbejder. Det ene mellem Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL), Teknisk Skole Slagelse og Svendborg Tekniske Skole. Det andet er gennemført i et samarbejde mellem Svendborg Tekniske Skole, Svendborg Handelsskole og Vejle Tekniske Skole.

Som en del af forsøgs- og udviklingsarbejderne er der gennemført en undersøgelse af det eksterne informationsarbejde på skolerne, først og fremmest de tekniske skoler i Svendborg og Slagelse. Eksternt informationsarbejde er i denne sammenhæng den information, som retter sig mod kommende elever, forældre, skolevejledere, virksomheder og andre interessenter.

Hæfter rummer både en oversigt over og beskrivelse af de kendte og anvendte informationsaktiviteter og en række punkter eller forslag til, hvordan skolerne kan videreudvikle dette arbejde.

Hæftets indhold kan forhåbentlig medvirke til at øge kendskabet til skolernes informationsarbejde og samtidig til, at der udvikles nye ideer og metoder til informativ vejledning. Det er vigtigt at kvalificere og udvikle informationsarbejdet til gavn for unge og voksne, der ønsker en teknisk erhvervsuddannelse, for at sikre, at den rette information når målgruppen og for at sikre, at dette sker i rammer, der er i overensstemmelse med god etik.

Det er samtidig håbet, at hæftet på de tekniske skoler kan bidrage med inspiration til de medarbejdere, som gør et stort arbejde for at styrke teknisk skole som et attraktivt uddannelsessted.

Uddannelsesstyrelsen har finansieret udarbejdelse og udgivelse af publikationen. Afslutningsvis skal bemærkes, at meninger og synspunkter står for forfatternes egen regning.

 

John T. Larsen
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Området for erhvervsfaglige uddannelser

Marts 1999Forsiden | Næste kapitel