[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Indhold

Forord

1. Indledning

2. Informationsarbejdet

3. Fremtidens vejledning og information

4. Nogle bud på nye initiativer på de tekniske skoler

  1. Elever som ambassadører for deres uddannelser
  2. Udvikling af det lokale samarbejde mellem folkeskole, teknisk skole og virksomheder
  3. Billeddannelse og erfaringsdannelse hos de unge via besøg på teknisk skole og virksomhed
  4. Forsøg med nye kontaktformer - bryde mure ned mellem folkeskole, teknisk skole og virksomheder
  5. Nye forpligtende samarbejdsformer mellem folkeskolen og teknisk skole
  6. Fastholde og styrke de tekniske skolers særlige kultur og miljø
  7. Piger
  8. Internationalisering
  9. Lyt til lærlingene og eleverne

5. Afslutning

6. FodnoterForsiden | Næste kapitel