[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]
Fodnoter

1) Uddannelsesvalg efter 9. klasse af Dines Andersen s. 11

2) Uddannelsesvalg efter 9. klasse af Dines Andersen s. 17

3) Som det seneste nye er der indført den såkaldte Tekniske Skolers Dag, som er fælles for alle landets tekniske skoler og finder sted på samme dag i hele landet.

4) I Svendborg har man, i forbindelse med etableringen af et udvekslingsprogram for htx-elever i USA, brugt elever til at præsentere htx-uddannelsens fag og indhold på engelsk for de amerikanske samarbejdspartnere. Eleverne gjorde det fremragende og fik et andet perspektiv på deres uddannelse, herunder en anderledes bevidsthed om det uddannelsesforløb, som de var i gang med.

5) Præsentationskurser, erfaringer og anbefalinger, Undervisningsministeriet 1996

6) Præsentationskurser, erfaringer og anbefalinger, Undervisningsministeriet, 1997.Forsiden | Forrige kapitel