[Billede: Undervisningsministeriets logo]Kvalitet der kan ses

Mål og rammevilkår som grundlag for kvalitetsudvikling i uddannelsessystemet


Uddannelsesdebatten har de seneste år fokuseret på kvaliteten af uddannelserne. Det har affødt en række initiativer og projekter til at evaluere og udvikle kvaliteten i uddannelserne. "Kvalitet der kan ses" er en overordnet ramme for, hvordan kvaliteten i uddannelsessystemet kan vurderes og videreudvikles.

Der opstilles syv overordnede målsætninger og fem rammevilkår/forudsætninger, som er centrale for uddannelsessystemets kvalitet. Ved hjælp af indikatorer indsamles informationer om disse målsætninger og rammevilkår/forudsætninger. Der bygges i høj grad på eksisterende oplysninger, men metoden skal løbende revideres.

Den beskrevne metode skal danne baggrund for en rapport om kvaliteten i det danske uddannelsessystem.


Indhold:

  1. Forord
  2. Kapitel 1: Sammenfatning
  3. Kapitel 2: Målsætninger, indikatorer, kriterier og verifikationsgrundlag
  4. Kapitel 3: Eksempel på anvendelse af systematikken
  5. Kapitel 4: Faglig målformulering i uddannelsessystemet
  6. Kapitel 5: Bilag 1: Indpasning af kvalitetssystematikken i de eksisterende projekter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE