[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Vejledning om praktik i uddannelsen til folkeskolelærer

Publikationens forside Denne vejledning retter sig til seminarierne og praktikskolerne og i øvrigt til alle, der har med praktik i uddannelsen til folkeskolelærer at gøre: de studerende, seminarielærerne og praktiklærerne.

Den behandler en række centrale forhold i forbindelse med praktikken:

  • hvad er praktikkens opgave?
  • hvilke opgaver har de forskellige parter?
  • hvilke elementer indgår i praktikken?
  • hvordan vejleder lærerne de studerende?
  • hvilke overvejelser bør ligge til grund for praktikkens tilrettelæggelse?
  • hvad er det særlige ved skoleperioden?
  • hvordan bedømmes praktikken?

Uddannelsesstyrelsen håber med dette hæfte at bidrage til en styrkelse af praktikken på seminarierne og praktikskolerne.

Indhold

Forord

1. Praktik i læreruddannelsen
2. Praktikkens parter og deres opgaver
3. Praktikkens komponenter
4. Vejledningen
5. Praktikkens tilrettelæggelse
6. Skoleperioden
7. Bedømmelsen
8. Særlige forhold
9. Litteratur
Bilag
Læreruddannelseslovens og uddannelsesbekendtgørelsens afsnit vedrørende praktik

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE