[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

Uddannelse og fællesskab

[Billede: Publikationens forside] Resumé:
Uddannelse og fællesskab fremlægger undervisningsministerens overordnede uddannelsespolitiske synspunkter.

Pjecen giver eksempler på konkrete initiativer,

der enten er sat i gang eller er undervejs. og som skal præge uddannelsessystemet på følgende indsatsområder:

  • Demokrati. fælIesskab og medborgerskab.
  • Rummelighed
  • Sammenhæng
  • Kvalitet
  • Kompetenceudvikling og læring til alle

INDHOLD

Forord
Demokrati, fællesskab og medborgerskab
Rummelighed
Sammenhæng
Kvalitet
Kompetenceudvikling og læring til alle
Afslutning

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE