[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

Uddannelsesredegørelse 1999

De videregående uddannelser

Publikationens forside

INDHOLD

Indledning: De videregående uddannelser i det 21. århundrede
Kapitel 1: De videregående uddannelser - mellem ungdomsuddannelser og arbejdsmarked
Kapitel 2: Nye udfordringer og muligheder for universiteterne
Kapitel 3: Attraktive uddannelser i nye faglige miljøer - korte og mellemlange videregående uddannelser i bevægelse
Kapitel 4: Livslang læring på de videregående uddannelser
Kapitel 5: De studerendes levevilkår
Kapitel 6: Videregående uddannelse i Europa - udvalgte temaer
Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Publikationen i pdf-format

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1999
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE