Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Kvalitet der kan ses

[Billede: Publikationens forside.] Publikationen "Kvalitet der kan ses" er et første forsøg på at belyse kvaliteten i hele det danske uddannelsessystem. Til dette formål er der inddraget en række forskellige aspekter, der hver for sig og tilsammen bidrager til at tegne et billede af kvaliteten i systemet. Publikationen angiver ikke nogen samlet "karakter" for uddannelsessystemets kvalitet. Dette er hverken muligt eller ønskeligt. Hovedformålet er at skabe et grundlag for fortsatte forbedringer, så uddannelsessystemet kan følge med og tilpasse sig samfundets behov og udvikling.

I publikationen fokuseres på syv overordnede målsætninger:

 • uddannelse til alle
 • højt fagligt niveau i undervisningen
 • sammenhæng i uddannelsessystemet
 • højt uddannelsesniveau
 • vækst og udvikling
 • ressourcerne skal udnyttes effektivt
 • motivation for fortsat uddannelse

Målsætningerne suppleres af fem overordnede forudsætninger/rammevilkår:

 • kvalificerede og motiverede lærere og ledere
 • kvalificerede og motiverede elever og studerende
 • udviklingsorientering
 • økonomiske og fysiske rammer
 • støttefunktioner

Indhold:

Forord

 1. Sammenfatning og initiativer
 2. Introduktion og metode
  Målsætninger:
 3. A. Uddannelse til alle
 4. B. Højt fagligt niveau i undervisningen
 5. C. Sammenhæng i uddannelsessystemet
 6. D. Højt uddannelsesniveau
 7. E. Vækst og udvikling
 8. F. Ressourcerne skal udnyttes effektivt
 9. G. Motivation for fortsat uddannelse
  Forudsætninger/rammevilkår:
 10. H. Kvalificerede og motiverede lærere og ledere
 11. I. Kvalificerede og motiverede elever og studerende
 12. J. Udviklingsorientering
 13. K. Økonomiske og fysiske rammer
 14. L. Støttefunktioner
 15. Executive summary
 16. Litteraturliste
 17. Register over figurer og tabeller

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top