Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Undervisning af
elever med læsevanskeligheder

[Billede: Publikationens forside] I temahæftet har ministeriet samlet og bearbejdet en række erfaringer, som er udviklet inden for den special- pædagogiske praksis.Hæftet henvender sig til lærere, og det er tænkt som en støtte for det praktiske arbejde i skolens hverdag og som inspiration til fortsat læsning i den litteratur, der henvises til.

Indhold:

 1. Forord
 2. Hvad er specialundervisning?
 3. Indledning
 4. Læsning
 5. Planlægning af den almindelige undervisning
 6. Læse-, skrive- og stavevanskeligheder
 7. Undersøgelse af elever med læse-, skrive- og/eller stavevanskeligheder
 8. Specialundervisningen
 9. IKT og læseundervisning
 10. Folkeskolens afsluttende prøver
 11. Litteratur

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top