Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

10. Litteratur

Abildgaard, Lone & Mogensen Arne: Når det bedste er godt: om porteføljer i skolen, Frederikshavn 1999.

Baird, John R, & Northfield, Jeff R. (red.): Erfaringer fra Peelprojektet - et australsk Læringsforsøg, Århus 1995

Bjerknes, Mari S. & Bjørk, Ida T.: Praktiske studier - perspektiver på refleksion og læring, Oslo 1994

Clematide, Bruno & Hansen, Claus Agø: Et fælles begreb om kvalifikationer, DTI arbejdsliv 1996

Clemmensen, Niels, Gudnæs Geysner, Martin og Søgaard Sørensen, Marianne: Produktionsskolerne i Danmark - deltagere og skoleprofiler, Undervisningsministeriets forlag (7-306), marts 2000

Danielson, Charlotte & Abrutyn, Leslye: An introduction to using portfolios in the classroom, Association for Supervision and Curriculum Development, 1997

Elklit, Ask: Dagbogsmetoden i pædagogisk - psykologisk forskning, Nordisk Pedagogik nr. 2 1998

Gardner, Howard: Den intelligente skole, København 1999

Hoppe, Axel og Gremaud, André: Arbejde og læring, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter DLH - Odense og FPP, Vejle, 1999

Kabat, Kim: Kvalificering i køkkenet, Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter 1999

Kruuse, Emil: Proceslogbogen: Et redskab til læreres og pædagogers læring, Pædagogisk Center Albertslund 1998

Larsson, Arne K. & Vingren, Gunnar: Udviklingssamtaler i skolen, Vejle 1998

Minimumsprogram. Produktionsskolernes idé- og værdigrundlag, Vejle 1998

Peavy, Vance R.: Konstruktivistisk vejledning, København, 1998

Rainer, Tristine: Om at skrive dagbog, København 1983

Rasmussen, Niels (red.): Praktisk Eksperimentel Undervisning, Århus 1997

Rigbolt, Peter (red.): Dokumentation i skolen, Vejle 1999

Taube, Karin: Portfoliometoden - undervisningsstrategi og evalue-ringsværktøj, Vejle 1999.

Tverskov, Eva: At skrive dagbog - logbogen i undervisningen, Dansklærerforeningen 1998

Tiller, Tom: Læring i hverdagen - om læreres læring, Vejle 1998

Tiller Tom: Det didaktiske møde, Vejle 1998

Denne side indgår i publikationen "Logbog og forløbsplan" som kapitel 10 af 19
© Undervisningsministeriet 2000

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top