Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Regionale uddannelsesmønstre i Danmark

forside.jpg (11432 bytes) Der er igen stor interesse for regionale uddannelsesmønstre i Danmark. I 1960'erne, 70'erne og begyndelsen af 1980 var der stor focus på det regionale uddannelsesbillede. Hvert hjørne af Danmark fik sit eget gymnasium og erhvervsskole, og tre nye universiteter kom til.
Ved årtusindskiftet er interessen for det regionale uddannelsesbillede på ny stor. Mange institutioner overvejer samarbejde og nye regionale kraftcentre vil opstå.
I denne bog vises de aktuelle tal bag de regionale forskelle. Med hensyn til gymnasiefrekvenser mv. har vi nu fået et forbløffende homogent Danmark. Men når vi frem til videregående uddannelser og arbejdsmarked og ser frekvenserne for befolkningens samlede uddannelsesniveau, er der stadig store forskelle.
Udover frekvensberegninger for hvert uddannelsesniveau er i bilag udarbejdet korte profiler for hvert amt.

Indhold:

Indledning

  1. Institutionsplaceringen i det generelle uddannelsesniveau
  2. Grundskolen
  3. De gymnasial uddannelser
  4. Erhvervsuddannelser
  5. Korte videregående uddannelser
  6. Mellemlange videregående uddannelser
  7. Lange videregående uddannelser
  8. Regional beskæftigelse og efterspørgsel af uddannede
  9. Appendiks, Amtsprofiler
  10. Bilag

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top