Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Regeringens ungdomspolitik - status og perspektiver

[Billede: Publikationens forside.] Ungdomspolitik for nutidens unge i fremtidens samfund. Sådan lød titlen på det ungdomspolitiske udspil, regeringen søsatte i 1997.

Og meget er sket siden da. Ikke blot på grund af de særlige initiativer, der er taget som led i den sammenhængende ungdomspolitik. En lang række af de reformer og øvrige indsatser, som regeringen har lanceret siden 1997, tager udgangspunkt i de udfordringer, unge står over for.

Embedsmandsudvalget - Det tværministerielle ungdomsudvalg - gør i dette hæfte status på regeringens ungdomspolitiske arbejde gennem de seneste år. Samtidig skitseres regeringens planer for de kommende års ungdomspolitiske indsats.

Indhold:

Forord

  1. Indledning
  2. DEL 1: Status for det ungdomspolitiske arbejde
  3. DEL 2: De kommende års ungdomspolitiske indsats
  4. DEL 3: Eksterne artikelbidrag om tidssvarende ungdomspolitik
  5. Bilag 1: Målene i regeringens ungdomspolitik
  6. Bilag 2: Kommisorium for udvalgsarbejde om en sammenhængende ungdomspolitik

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top