Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Uddannelsesredegørelse 2000

[Billede: Publikationens forside.] Uddannelsesredegørelse 2000 har fokus på faglighed.

I fire kapitler anskues fagligheden under forskellige synsvinkler:

 • nye udfordringer til fagligheden
 • faglighed i historisk perspektiv
 • den danske faglighed i internationalt perspektiv
 • faglighed i de videregående uddannelser

Redegørelsen indkredser årsagerne til, at fagligheden er sat under pres og rejser en række fundmentale spørgsmål, som aktørerne i uddannelsessektoren må tage op. Det centrale spørgsmål er, hvordan der skabers sikkerhed for, at en given faglighed er tilstede for at få en bestemt titel eller akademisk grad. Til dette formål belyser redegørelsen begrebet "kernefaglighed" og dets anvendelighed på især de videregående uddannelser.

Indhold:

Forord
Indledning

 1. Nye udfordringer til fagligheden
 2. Faglighed i videnssamfundet - set i historisk perspektiv
 3. Det danske uddannelsessystems perspektiv set i et internationalt perspektiv
 4. Faglighed i de videregående uddannelser
 5. Bilag
  Fagligheden i de videregående uddannelser
  Naturfag for en ny tid?
  Om fag og faglighed i sygeplejerskeuddannelsen
  Faglighed i læreruddannelsen - læreruddannelsens faglighed
  Studiestartskrav til en moderne ingeniøruddannelse
  Nogle betragtninger om begrebet "kernefaglighed"
  Hvad er kernefagligheden i tværfaglighed?
  Kernen i dansk
 6. Summary in English

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top