Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Undervisning i
andetsprogslæsning
og -skrivning
(Billede : Publikationens forside)

I Undervisning i andetsprogslæsning og -skrivning redegøres der for en række teorier og metoder i forbindelse med andetsprogslæsning og -skrivning. Mange uddannelsesinstitutioner landet over har tosprogede elever, deltagere, kursister, som ikke mindst på grund af mangelfulde danskkundskaber, herunder læse- og skrivefærdigheder, umiddelbart har vanskeligt ved at følge undervisningen med udbytte. De har behov for støtte, som mest hensigtsmæssigt gives i form af undervisning i tæt tilknytning til den uddannelse, pågældende er i gang med inden for fx det almene gymnasium, de erhvervsrettede uddan-nelser, SOSU eller som led i voksenuddannelse.

Indhold:

Forord

1. Læsning og skrivning, når dansk er andetsproget
2. Kommunikativ kompetence
3. Metoder i sprogundervisningen
4. Kommunikativ sprogundervisning
5. Fokus på form
6. Motivation og læsning på et andetsprog
7. Informationsmængde, teksttyper og læsestrategier
8. Evaluering af læsning og læsekompetence
9. Læsning og skriftlig fremstilling
10. Temaarbejde
Opgavedelen
11. Introduktion til opgaverne
12. Oversigt over opgaverne
13. Ordliste
14. Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2001
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top