Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Indvandrere og efterkommere i uddannelsessystemet

Statistiske analyser af uddannelserne nr. 9-2001

 

 

 

[Billede: Her ses publikationens forside.] Der er stor interesse for, hvordan indvandrerne og deres efterkommere bevæger sig op igennem det danske uddannelsessystem. Denne publikation giver et overblik over både den medbragte uddannelse og uddannelse erhvervet i DK.

Særligt interessant er efterkommernes uddannelsesvalg. Med udgangspunkt i en højere børnehavedækning og afsluttet grundskoleuddannelse når næsten lige så mange af efterkommerne højere op i uddannelsessystemet som i ungdomsårgangen som helhed. Fuldførelsen er dog lidt lavere

Indhold:

Forord 
1. Resumé
2. Overblik
3. Indvandrernes medbragte uddannelse
4. Førskolealderen
5. Folkeskolen
6. Ungdomsuddannelser
7. De videregående uddannelser
8. Overgange og fuldførelser
9. Baggrundsfaktorer
10. Uddannelsespolitiske målsætninger og udfordringer
11. Uddannelsesvalget og forventede ubalancer på arbejdsmarkedet

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2001
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top