Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

IT-arbejdskraft og -uddannelser

Udbud og efterspørgsel[Grafik: Her vises billede af forsiden] IT-uddannelserne og IT-arbejdskraften fylder meget i den offentlige debat. Denne rapport, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet, IT- og Forskningsministeriet, Arbejdsministeriet og Erhvervsministeriet, giver et talmæssigt overblik over udviklingen i IT-uddannelsessystemet og IT-arbejdsmarkedet.

Rapporten belyser det uhyre fleksible arbejdsmarked, hvor mange uden en IT-uddannelse alligevel har været ansat i en IT-stilling.

Trods fleksibiliteten er der brug for flere IT-uddannede.

De erhvervsfaglige og korte videregående uddannelser er med en række nye uddannelsestilbud vokset så meget, at udbuddet er tilstrækkeligt. Men der er fortsat brug for flere unge ansøgere til IT-uddannelser på mellemlangt og langt videregående niveau: Ingeniører, dataloger, matematikere mv.

Indhold:

Forord
Sammenfatning/konklusion
1. Indledning
2. Eksisterende IT-uddannelser
3. IT-uddannelsernes historiske udvikling
4. IT-arbejdsmarkedet
5. Beskrivelse af IT-arbejdsmarkedet
6. Udbudsfremskrivninger
7. Integration af IT i den danske uddannelsessektor
8. Efterspørgselsanalyse
9. Balancen mellem udbud og efterspørgsel
10. Barometer for IT-arbejdskraft
Bilag 1. Kommissorium og organisering

Bilag 2. Efter- og videreuddannelsessystemet

Bilag 3. Oplysninger om IT-studerende
Bilag 4. Oplysninger om udenlandske IT-specialister i Danmark

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Baggrundsdokumenter
Metode (Adobe Acrobat)
Spørgeskema
(Adobe Acrobat)

Bestil bogen


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top