Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Ungdomskommuneforsøget

- evaluering af forsøg med ungdomskommuner 1998-2000[Billede: Her ses publikationens forside.] Regeringens samlede ungdomspolitiske udspil med de 10 ungdomspolitiske målsætninger blev præsenteret i 1997. Da kommunerne er tættest på de unge, tegner de også hovedparten af ungdomspolitikken i forhold til de unge. Derfor valgte regeringen at lægge vægt på en lokal realisering af de 10 ungdomspolitiske målsætninger. På den måde blev forsøg med ungdomskommuner en hjørnesten i ungdomspolitikken.

17 kommuner blev udvalgt til ungdomskommuner for perioden 1998-2000. Denne publikation beskæftiger sig med de mange forskellige projekter, der blev iværksat i forsøgskommunerne, og erfaringerne herfra.

Evalueringen er gennemført i samarbejde mellem Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) og Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning

Indhold:

Forord
A. Indledning
B. Konklusioner
C. Forsøgsvirksomhedens aktører og de overordnede rammer
D. Realiseringen af regeringens ungdomspolitiske målsætninger
E. Ungdomskommuneforsøgets hvem, hvad, hvor
F. Unges erfaringer, udbytte og læring
G. Forsøgets bæredygtighed
H. Litteratur
Bilag 1. Metodebeskrivelse - grundlaget for den eksterne evaluering
Bilag 2. Ungdomskommuneforsøget - Projekter/aktiviteter fordelt på målsætninger.
Bilag 3. Vigtige datoer i forsøgsperioden

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2001
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top