Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Det danske EU-formandskab 2002 - Uddannelse og Ungdom

The Danish Presidency of the European Union 2002 - Education and Youth

La Présidence danoise de l'Union européenne 2002 - Education et Jeunesse[Billede: Her ses publikationens forside.] Denne publikation giver et overblik over de møder og andre arrangementer på uddannelses- og ungdomsområdet, der finder sted i Danmark som led i eller i tilknytning til EU-formandskabet i anden halvdel af 2002. Publikationen består af tre indholdsmæssigt identiske afsnit på henholdsvis dansk, engelsk og fransk.

This publication presents a catalogue in Danish, English and French on conferences and other events in the field of education and youth taking place during the Danish Presidency of the European Union from July to December 2002.

Cette publication présente en trois langues, danois, anglais et français, un catalogue des conférences et des évènements dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse ayant lieu sous la présidence danoise de l'Union Européenne de juîllet à decémbre 2002.

Indhold:

Det danske EU-formandskab 2002 - Uddannelse og Ungdom
The Danish Presidency of the European Union 2002 - Education and Youth
La Présidence danoise de l’Union européenne 2002 - Education et Jeunesse

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2002
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


 

 Næste kapitel
Til sidens top