Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Kompetencer og matematiklæring

Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark


[Billede: Her ses publikationens forside.] Rapporten Kompetencer og Matematiklæring er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen i samarbejde med Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd. Rapporten indeholder en ny kompetencebaseret systematik til forståelse og udvikling af faget matematik samt en række forslag til fornyelse af matematikundervisningen.

Arbejdsgruppen argumenterer for, at læseplaner i matematik - og i alle andre fag - bør fokusere på den kompetence (i betydningen "ekspertise"), som eleverne skal have opbygget på et givet trin af uddannelsessystemet i stedet for den traditionelle kraftige fokusering på pensumlister.

Rapporten præsenterer otte centrale matematiske kompetencer, som har gyldighed for matematikundervisning på samtlige uddannelsestrin:

 • Tankegangskompetence - at kunne udøve matematisk tankegang
 • Problembehandlingskompetence - at kunne formulere og løse matematiske problemer
 • Modelleringskompetence - at kunne analysere og bygge matematiske modeller vedrørende andre felter
 • Ræsonnementskompetence - at kunne ræsonnere matematisk
 • Repræsentationskompetence - at kunne håndtere forskellige repræsentationer af matematiske sagsforhold
 • Symbol- og formalismekompetence - at kunne håndtere matematisk symbolsprog og formalisme
 • Kommunikationskompetence - at kunne kommunikere i, med og om matematik
 • Hjælpemiddelkompetence - at kunne betjene sig af og forholde sig til hjælpemidler for matematisk virksomhed, herunder it.

Desuden udpeges tre former for overblik og dømmekraft vedrørende matematik:

 • Matematikkens faktiske anvendelse i andre fag- og praksisområder
 • Matematikkens historiske udvikling, såvel internt som i samfundsmæssig belysning
 • Matematikkens karakter som fagområde.

Indhold:

Forord
Oversigt over rapporten
I Introduktion
1. Indledning
2. Besvarelse af kommissoriet
II Kompetencer som middel til fagbeskrivelser af matematik
3. Hvad er opgaven?
4. En kompetencebeskrivelse af matematisk faglighed
III Uddannelsen af matematiklærere
5. Introduktion til del III
6. En kompetencebeskrivelse af matematiklærerfaglighed
7. Matematiklæreres matematiske kompetencer
IV Kompetencer og fagligt stof
8. Fagligt stof på de enkelte trin i samspil med kompetencerne
V Progression i og evaluering af kompetenceudvikling
9. Evaluering af kompetencer
VI Videre frem: Udfordringer og anbefalinger
10. En karakteristik af udvalgte centrale problemer
11. Anbefalinger
VII Matematiske kompetencer på udvalgte uddannelser
A. Introduktion til del VII
B. Grundskolen
C. Voksenuddannelser på grundskoleniveau: AVU og FVU
D. Det almene gymnasium
E. Gastronomuddannelsen
F. Elektrikeruddannelsen
G. Datamatikeruddannelsen
H. Universitetsuddannelser i matematiske fag
Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Rettelsesblad til side 76 i den trykte version (Adobe Acrobat)
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2002
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


 

 Næste kapitel
Til sidens top