Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Multikulturel vejledning[Billede: Her ses publikationens forside.] Den danske befolknings sammensætning har ændret sig gennem de seneste 30 år. Der har været en bevægelse fra dansk monokultur hen mod en mere mangfoldig kultur. Denne ændring medfører, at mennesker med baggrund i forskellige kulturer fra forskellige lande skal vejledes i forhold til uddannelser og i forhold til deres muligheder ude på det danske arbejdsmarked.

Dette hæfte indeholder inspiration, råd og forslag til de uddannelses- og erhvervsvejledere, som ønsker at udbygge deres kompetencer inden for multikulturel vejledning.

Indhold:

Forord
Resumé
1. Indledning
2. Indvandrer- og flygtningehistorie
3. Kulturelle dimensioner
4. Træk af den danske vejledningshistorie
5. Teori om multikulturel vejledning
6. Styrkelse af de multikulturelle vejlederkompetencer
7. Eksempler på nyere vejledningsmetoder
Forfatternes efterord
Summary
Ordliste
Noter
Litteratur
   

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2002
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top