Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

 
OECD har gennem projektet Definition and Selection of Competencies (DeSeCo), som Danmark deltager i sammen med 11 andre lande, ekstraheret en række nøglekompetencer, som er et bud på fællesmæng den i de pågældende landes kompetencepolitik. Disse kompetencer skal udgøre kernen i det kommende danske kompetenceregnskab.

Det Nationale Kompetenceregnskab har bedt en række danske forskere om at udarbejde en slags beskrivelse af 10 nøglekompetencer. Denne publikation indeholder deres bidrag.

Følgende nøglekompetencer er beskrevet:

  • Sociale kompetencer
  • Literacy
  • Læringskompetence
  • Kommunikationskompetence
  • Selvledelseskompetence
  • Demokratisk kompetence
  • Miljø- og naturkompetence
  • Kulturel kompetence
  • Kreativitets- og innovationskompetence
  • Helbreds- og kropskompetence

 

Indhold:

Forord

Social Kompetence
af forskningslektor Bente Jensen i samarbejde med lektor, dr.pæd. Søren Ehlers, Danmarks Pædagogiske Universitet

Literacy Kompetence
af forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, Amternes og kommunernes forskningsinstitut

Læringskompetence
af lektor Steen Høyrup, Danmarks Pædagogiske Universitet

Kommunikationskompetence
af lektor, cand.psych. Henriette Christrup, Institut for Kommunikation, Roskilde Universitetscenter

Selvledelseskompetence
af Center for Ledelse

Demokratisk Kompetence
af lektor Helge Hvid, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter

Natur- og miljøkompetence
af professor og forskningsleder Bjarne Bruun Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet og lektor Michael Søgaard Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet

Kulturel kompetence
af adjunkt Iben Jensen, Institut for kommunikation , Roskilde Universitetscenter

Interkulturel Kompetence
af professor Hans Gullestrup, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet

Kreativ og Innovativ Kompetence I
af direktør Palle Rasmussen, Videncenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet

Kreativ og innovativ kompetence II
af professor Henrik Herlau i samarbejde med lektor Leif Bloch Rasmussen, Handelshøjskolen i København

Kropskompetence
af lektor, ph.d. Reinhard Stelter, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Helbredskompetence
af professor, dr.med. Finn Diderichsen, Institut for folkesundhed, Københavns Universitet

Bilag

 

Kolofon
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)
Bidragene kan downloades enkeltvis i word her.

 


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE