Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

AMU under forandring

- om reformen fra 2004 

 


I juni 2003 vedtog folketinget en række love, som er relevante for AMU, og som træder i kraft 1. januar 2004. 

Der kom en helt ny lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og der blev ændret i lovene om åben uddannelse og VEU-godtgørelse. 

Denne pjece fortsætter traditionen fra de tidligere store AMU-reformer og samler hovedindholdet i lovgivningen under en række temaer.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord
Læsevejledning
Indledning

I Fælles kompetencebeskrivelser
II Arbejdsmarkedsuddannelser
III Enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
IV Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere
V Individuel kompetenceafklaring
VI Finansiering og tilskud
VII VEU-godtgørelse
VIII Råd og udvalg

Bilag 1: Uddannelser på REVE-området
Bilag 2: Overgangsbestemmelser vedrørende udbud

Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

 

 Næste kapitel
Til sidens top