Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

BALTIC 21 – AGENDA 21 handleplan for Østersøregionen
“BALTIC 21- AGENDA 21 handleplan for Østersøregionen” giver de overordnede politiske mål og eksempler på hvordan Baltic Sea Project skoler arbejder med de enkelte sektorer i Baltic 21 aftalen: bæredygtigt landbrug, energi, uddannelse, fiskeri, skovdrift, industri, turisme, transport. Bogen er baseret på erfaringer fra og efter Baltic Sea Project konferencen “På tærsklen - Baltic 21” i Sønderborg, juni 2000, og rummer mange forslag til aktiviteter der forsøger at integrere miljømæssige, økonomiske og socio-kulturelle perspektiver.
I bogen er anvendt nyt komma 2003.

Indhold:

Forord
Til læseren
Hymne til Østersøen

Kapitel 1: Baltic 21 - en AGENDA 21 for Østersøregionen
  Overordnede mål
Introduktion til skolearbejdet
Metodik
Bæredygtigt landbrug
Uddannelse for bæredygtig udvikling
Bæredygtig energi
Bæredygtigt fiskeri
Bæredygtig skovdrift
Bæredygtig industri
Bæredygtig turisme
Bæredygtig transport
Kapitel 2: Uddannelse for bæredygtig udvikling i Østersøregionen
Haga-deklarationen
At måle fremskridt - nøglebegreber
Selv-evaluering, forslag til metode (indikatorer)
Miljøhistorie og tidsfaktoren
Kapitel 3: Perspektiver
  Baltic 21 - AGENDA 21 handleplan for Østersøregionen – med speciel reference til landbrugssektoren
Bæredygtigt landbrug, fødevarekvalitet og sundhed
Drivhuseffekten og risikoen for global klimaforandring - status 2000
Det globale perspektiv i miljøarbejdet
Foreningsarbejde, demokrati og handlekompetence
Fra BSP til ungdomsråd
Om biologisk mangfoldighed/biodiversitet
Kulturelle aktiviteter - “Stene for Brød”
Kapitel 4: Demokratiet som nødvendig forudsætning
  Fortæl andre om dit arbejde
Katalog over workshops
BSP-elever i dialog med politikere
Resolution - næste skridt mod bæredygtighed
Kapitel 5: Gode eksempler på praksis fra skoler i Østersøregionen
  Landbrug
Uddannelse - finske folkehøjskoler
Uddannelse
Energi
Energi - effektivitetsmåling
Bæredygtig udnyttelse af havet
Fiskeri i Nexø, Bornholm
Fiskeri i Kolobrzeg
Skovdrift - Orkideer og biodiversitet
SUSDEED - Bæredygtig udvikling
Jorden i Polen
Industri - Invitation: Tag med os rundt i St. Petersborg
Turisme - Pelle og Lisa den stockholmske skærgård
Turisme og energi
Transport: Udstødningsgas
Fra ord til handling
Kapitel 6: Fra lokal til global
  Historien om Agenda21NOW!

Appendiks I
AppendiksII

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top