Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Fremtidens danskfag

- en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid
Fremtidens danskfag er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen og indeholder bud på principper for et fremtidigt danskfag og en række forslag til fornyelse af danskundervisningen i uddannelsessystemets forskellige delsystemer.

Med udgangspunkt i fire overordnede uddannelsespolitiske krav til fremtidens danskfag:

  1. Der skal være kvalitetssikring
  2. det faglige niveau skal løftes
  3. der skal være både sammenhæng og progression i uddannelsessystemet
  4. danskfaget skal løbende forholde sig til samfundets krav, forventninger og udvikling - formulerer og præsenterer arbejdsgruppen deres bud på fremtidens danskfag og en samlet masterplan med fjorten bud for fremtidens danskfag.

Arbejdsgruppen præsenterer også mere specifikke masterplaner for og forslag til udvikling af danskfaget i de enkelte delsystemer.

Den selvstændige publikation Oversigt over dansksystemet, som er udsendt samtidig, kortlægger de største dansksystemer i det danske uddannelsessystem.

Indhold:

Forord

Oversigt over rapporten

Overordnet masterplan for fremtidens danskfag
14 bud på fremtidens danskfag
Fire faglige anbefalinger
Fremtidens danskfag i det uddannelsespolitiske landskab


1 Udgangspunkter
1.1 Fremtiden og dens danskfag
1.2 Fagets særlige status
1.3 Danskfaget set udefra og indefra
1.4 Danskfagets kerneydelser
1.5 Fagets tre stofområder
1.6 Historisk og geografisk-rumlig bevidsthed
1.7 Påstand om kernen i danskfaget
1.8 Progression som udfordring
1.9 Dansk som nationalfag, internationalisering, globalisering - og det nordiske
1.10 Tosprogede danskere
1.11 Udfordringer for dansk som andetsprog-undervisningen
1.12 Strukturelle forhold - at se danskfaget i sammenhæng og i lys af fremtidens krav


2 Tværgående problemstillinger
2.1 Danskfagets genstandsområde - igen
2.2 Styredokumenter og minimalkrav
2.3 Det teoretiske grundlag for en reform
2.4 Tværfagligt samarbejde
2.5 En styrket faglighed - også i anvendelsen af uddannelserne
2.6 Undervisningsformer i fremtidens danskfag
2.7 Evalueringsformer i fremtidens danskfag
2.8 Læremidler til fremtidens danskfag
2.9 Forholdet mellem bestemmelser og praksis - fornyelsens veje
2.10 Integration som bestræbelse
2.11 Det kønnede danskfag
2.12 Og hvad skal det hele så ende med?

3 Delsystemer
3.1 Grundskolen
3.1.1 Masterplan for grundskolen
3.1.2 Dansk i grundskolen - en gennemgang
3.2 Voksenuddannelse
3.2.1 Dansk i avu
3.3 Ungdomsuddannelserne
3.3.1 Erhvervsuddannelserne mv.
3.3.1.1 Masterplan for erhvervsuddannelserne mv.
3.3.1.2 Dansk i erhvervsuddannelserne mv. - en gennemgang
3.3.2 De gymnasiale uddannelser generelt
3.3.2.1 Masterplan for de gymnasiale uddannelser
3.3.2.2 Gennemgang af de gymnasiale uddannelser
3.3.3 Dansk i det almene gymnasium - en gennemgang
3.3.4 Dansk i hf - en gennemgang
3.3.4.1 Det toårige hf
3.3.4.2 Hf-enkeltfag (voksen-hf)
3.3.5 Dansk i de erhvervsgymnasiale uddannelser
3.3.5.1 Dansk i hhx - en gennemgang
3.3.5.2 Dansk i htx - en gennemgang
3.4 Videregående uddannelser
3.4.1 Dansk i læreruddannelsen
3.4.1.1 Masterplan for læreruddannelsen
3.4.1.2 Dansk i læreruddannelsen - en gennemgang
3.4.2 Universiteterne
3.4.2.1 Masterplan for universiteterne
3.4.2.2 Dansk på universiteterne - en gennemgang
3.5 Dansk på andre relevante undervisningsinstitutioner
3.5.1 Dansk i fvu
3.5.2 Dansk i pædagoguddannelsen
3.5.3 Sprogcentre
3.5.4 Gymnasiepædagogikum og anden videre- og efteruddannelse

Appendix
1. Kommissorium og arbejdsgruppe

Litteratur

Noter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

 

 

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top