Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Oversigt over dansksystemet

- kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer
I Oversigt over dansksystemet er de største dansksystemer i det danske uddannelsessystem kortlagt. Materialet har været et af grundlagene for arbejdet i den arbejdsgruppe for danskfaget som er nedsat af Uddannelsesstyrelsen.

Kortlægningen er sket primært via love, bekendtgørelser og andre formelle kilder - og via interview af fagkonsulenter m.fl.

Den selvstændige publikation Fremtidens danskfag, som er udsendt samtidig, indeholder arbejdsgruppens bud på overordnede krav til danskfaget og fagets udviklingsmuligheder - generelt og i de enkelte delsystemer.

Indhold:

Forord

1. Dansk i de enkelte delsystemer Diagram over danskfagets uddannelses- og aftagerinstitutioner

A. Grundskolen
Dansk i grundskolen

B. Voksenuddannelse
Dansk i avu

C. Ungdomsuddannelserne
Dansk i eud mv.
Dansk i htx
Dansk i hhx
Dansk i det almene gymnasium
Dansk i hf (2-årigt og enkeltfag)

D. De videregående uddannelser
Dansk i læreruddannelsen
Dansk på universiteterne

E. Andre relevante uddannelsessteder og -former
Fvu
Pædagogseminarierne
Sprogcentrene
Dansk i Grønland
GIF
Gymnasiepædagogikum-ordningen, 2002

2. Dansk i tal, tabeller og modeller

3. Appendiks
Appendiks A: Om Dansklærerforeningens rapport “Dansk bagefter”
Appendiks B: Generelt om danskfagets relationer til andre fag
Appendiks C: Udtaleundervisning i dansk som andetsprog for voksne

Litteratur

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top