Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Bedre institutioner til bedre uddannelser
I publikationen redegør undervisningsministeren for den institutionspolitik, der skal bidrage til at realisere regeringens visioner på uddannelsesområdet. Publikationen indgår som led i opfølgningen på regeringens handlingsplan for Bedre Uddannelser (juni 2002).

Det er på institutionerne, at visionerne skal omsættes til praktisk virkelighed. Bedre institutioner er derfor en hjørnesten i visionen om bedre uddannelser. Institutionsstyringen skal videreudvikles, så fokus på institutionernes kvalitet og resultater øges.

 

Indhold:

Forord

Målsætninger og indsatsområder
Institutionspolitiske målsætninger
Outputstyring - styringsinstrumenter og indsatsområder

Fra decentraliseringens 1. til 2. generation
Decentraliseringens 1. generation
Fokusskifte til output - 2. generation
Hidtidige outputorienterede styringsinstrumenter
Pejlemærker for øget outputstyring
Fremtidige styringsinstrumenter og indsatsområder

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Se også:  Bedre institutioner til bedre uddannelse. Baggrund og analyse

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top