Bund
Til næste side
 
Undervisningsministeriets logo

Uddannelse på kryds og tværs

2003


Uddannelse på kryds og tværs har til formål at give et overskueligt, men også detaljeret og opdateret statistisk billede af det ordinære uddannelsessystem.

Publikationen bliver ikke længere publiceret i trykt form, men som en serie af netbaserede dynamiske kapitler, der hver relaterer sig til et uddannelsesområde.

Med denne udgivelse har vi samtidig udviklet et helt nyt dynamisk internetbaseret koncept, det betyder, at alle beregninger og nøgletal, som ligger til grund for de enkelte tabeller i publikationen, er relateret til en dynamisk nøgletalsdatabase. Enkelte tabeller er ikke dynamiske; det skyldes alene, at disse tabeller bygger på andre kilder.

Datamaterialet stammer dels fra centrale tværgående uddannelsesmoduler, som er udviklet af Undervisningsministeriets Statistik- og Informationskontor, dels af uddannelsesinstitutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Som supplement er medtaget resultater fra andre fagspecifikke statistikker.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord
1. Indledning og resumé
2. Rammer
3. Grundskoleområdet
4. Det gymnasiale uddannelsesområde
5. Det erhvervsfaglige uddannelsesområde
6. Det videregående uddannelsesområde
7. Voksenuddannelsesområdet
8. Befolkning samt uddannelses- og beskæftigelsesprofil
Begreber

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til næste side

Til sidens top