Til næste side
 
Undervisningsministeriets logo

Internationalisering af MVU-uddannelserne

Rapport og anbefalinger


 

I hele uddannelsessystemet arbejdes der med temaet internationalisering. Vigtige grunde er dels den stigende internationalisering af jobbene, dels uddannelsespolitikkens integration i den internationale politik, herunder MVU-uddannelserne EU-strategier.

Dette gælder i høj grad også for professionsbacheloruddannelser, og derfor har Rådet for de mellemlange videregående uddannelser (MVU) prioriteret arbejdet med internationalisering af disse uddannelser.

I dette hæfte præsenterer MVU-rådet fire overordnede målsætninger for og en række anbefalinger til internationalisering af professionsbacheloruddannelserne.

Rådet for de mellemlange videregående uddannelser blev oprettet i 2001. Rådets opgave er at rådgive undervisningsministeren om professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser, om deres udvikling og sammenhæng med det øvrige uddannelsessystem nationalt og internationalt samt om de konsekvenser, nye eller ændrede kompetencebehov på arbejdsmarkedet kan have for uddannelserne.

Rådet er sammensat af en række organisationsrepræsentanter samt af medlemmer, der er personligt udpeget af ministeren.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord


1: Indledning
2: Hvorfor internationalisering af uddannelse?
3: Overordnede mål for internationaliseringen
4: MVU-uddannelsernes udgangspunkt
5: Indsatsområder
6: Aktuelle muligheder for deltagelse i internationale uddannelsesprogrammer
7: Anbefalinger
8: Bilag

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til næste side

Til sidens top