Til næste side
 
Undervisningsministeriets logo

Fremtidens naturfaglige uddannelser

Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi

 

 


 

Fremtidens naturfaglige uddannelser • Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen og indeholder anbefalinger og bud på en strategi for udvikling af undervisning og kompetenceudvikling for undervisere og elever/studerende - i naturfagene på forskellige niveauer og på tværs i uddannelsessystemet.

Gruppens anbefalinger omfatter bl.a.

  • at naturfagene skal være for alle og indgå i den almene dannelse
  • at naturfaglige kompetencer skal være grundlag for sammenhængende beskrivelser af naturfagene på langs, på tværs og på alle uddannelsesniveauer
  • at den naturfaglige uddannelseskultur styrkes
  • at lærerkompetencerne styrkes. 

Rapportens 2. bind - den selvstændige publikation Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser • En antologi indeholder en række essays om væsentlige problemstillinger for naturfagene.

Der er tidligere udsendt publikationer med rapporterne fra arbejdsgrupperne inden for matematik, danskfaget og sprogfagene.

Indholdsfortegnelse:

Forord


1 Sammenfatning
2 Indledning
3 Udfordringer til det naturfaglige uddannelsesområde
4 Visionen: Naturfag for alle
5 Naturfaglige kompetencer
6 Styrkelse af den naturfaglige uddannelseskultur
7 Styrkelse af lærerkompetencer
8 Tre strategiske indsatsområder

Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning
Efterskrift
Summary: Science education of the future
Referencer

Kolofon

Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til næste side

Til sidens top