Til næste side
 
Undervisningsministeriets logo

Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

En antologi


 

Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser.

Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale problemstillinger inden for et eller flere naturfag eller en uddannelse/et uddannelsesniveau.

Rapportens 1. bind - den selvstændige publikation Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi indeholder arbejdsgruppens anbefalinger og bud på strategi for udvikling af undervisning og kompetenceudvikling - for undervisere og elever/studerende i naturfagene på forskellige niveauer og på tværs i uddannelsessystemet.

Der er tidligere udsendt publikationer med rapporterne fra arbejdsgrupperne inden for matematik, danskfaget og sprogfagene.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord

Indledning
Naturfagsdidaktisk Ouverture Begreber og udviklingstendenser
En kompetencebeskrivelse af naturfagene
PISA og andre internationale komparative undersøgelser
Rids af enhedslæreruddannelsens, fagkredsens og almendannelsesbegrebets historie
Naturfagene i folkeskolen
Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag i ungdomsuddannelserne
Kridt og kedsomhed et kritisk blik på universiteternes indledende grundfagsundervisning
Børne- og ungdomskultur og naturfaglige uddannelser
Den ændrede opfattelse af naturvidenskabens arbejdsmetode og struktur
Inspiration fra udlandet nordiske og portugisiske erfaringer

Bilag 1: Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning
Bilag 2: Oversigt over bidragsydere til antologien
Litteratur brugt i projektet Fremtidens Naturfaglige Uddannelser

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

 

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til næste side

Til sidens top