Til næste side
 
Undervisningsministeriets logo

Uddannelse: Viden, vækst og velfærd

Et debatoplag til Sorø-mødet 2003


 

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i samspil med offentlige og private virksomheder bidrager afgørende til videnbaseret vækst og velfærd. Alle institutioner i uddannelsessektoren har en funktion som videncenter.

I denne publikation fokuseres på de korte og mellemlange videregående uddannelser, som i de senere år har undergået reformer både på den institutionelle og på den indholdsmæssige side.

Centralt i de institutionelle reformer har været omdannelsen af de institutionerne til større og stærkere regionale uddannelsesmiljøer - erhvervsakademier og centre for videregående uddannelser (CVU). Forrmålet med reformerne har været at skabe stærke institutioner, som kan løfte opgaven som videncentre og skabe grundlag for regional vækst.

Denne publikation, som samtidig er debatoplæg til årets Sorømøde, skal give afsæt for de videre drøftelser om, hvordan uddannelsesinstitutionerne vil kunne udfylde rollen som regionale videncentre.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord
Indledning
Akademi- og professionsbacheloruddannelser
Erhvervsakademier og CVU’er som videncentre
Perspektivering
Bilag 1-9

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til næste side

Til sidens top