Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Fremtidens sprogfag - vinduer mod en større verden

Fremmedsprog i Danmark - hvorfor og hvordan?
Fremtidens sprogfag - vinduer mod en større verden er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen og indeholder anbefalinger for undervisning og kompetenceudvikling i fremmedsprog og for udvikling af sprogfagene på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Gruppen anbefaler bl.a. 

  • et normalt skoleforløb skal føre til god beherskelse af mindst to fremmedsprog, kendskab til andre fremmedsprog og forståelse af nabosprog
  • mulighed for at vælge yderligere fremmedsprog fra 1.g.
  • tydeligere progression i undervisning og sprogtilegnelse
  • mulighed for selvevaluering og test af eget standpunkt
  • klar ansvarsfordeling og klare afleveringsforretninger mellem uddannelsestrinene
  • kompetencer i fremmedsprog skal omfatte områderne
    sprogfag som vindue mod verden, kommunikation med relevante målgrupper, æstetisk forståelse og respons samt interkulturel transmission.

Der er tidligere udsendt publikationer om rapporterne fra arbejdsgrupperne inden for matematik og danskfaget.

Indhold:

 

Undervisningsministeriets forord
Arbejdsgruppens forord

1. Oversigt over anbefalinger

2. Indledning: Kernen i fremmedsprogfagene
Historien
Forestående opgaver
Kernefaglighed defineret på to niveauer
Ambitionsniveauet
Hovedansvar
De tilstræbte kompetencer
Udviklingsarbejde
Testning, pædagogik - og ressourcer
Sprog er indhold, men ikke et hvilket som helst
Fremmedsprog og danskundervisning

3. Fremmedsprog i Danmark og Europa
Danmarks sprogbehov og de europæiske initiativer
Engelsk alene er ikke nok
Behov for et varieret udbud
Den kulturelle og æstetiske dimension

4. Afleveringsforretninger og samarbejde på langs
Overgangsproblemer og mulig brobygning
Progression og ansvarsområder i sprogundervisningen
Faget volapük

5. Evaluering
Formål med evaluering
Elevinddragelse og metakommunikation
International dimension
Centralt og lokalt stillede prøveopgaver
Kommende behov for forskning og (efter-/videre) uddannelse

6. Fagdidaktik og efteruddannelse
Ingen mål uden midler
Efteruddannelse med lokal forankring
Ingen trussel mod metodefriheden
Mulig inspiration udefra
Reformer af lærernes uddannelse og efteruddannelse
Projektarbejde og elevansvar
Læremidler og samspil mellem fagligheder
Særlige problemer for engelsk; samarbejdende faglighed

7. Dannelse og kompetence
Afvikling - og genopdagelse - af dannelsesbegrebet
Ingen kompetence uden dannelse
Dannelse er vejen til myndighed
Fremtidens dannelse
Dannelse og fremmedsprog

8. Konklusion

9. Appendices
Appendiks 1
Kommissorium for arbejdsgruppe i moderne fremmedsprog
Appendiks 2
Undergrupper
Arbejdsgrupper
Baggrundsgrupper

Oversigt over Temahæfteserie

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2003
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
 Næste kapitel
Til sidens top