Fremtidens uddannelser

Den ny faglighed og dens forudsætninger

 

 

Publikationens forside
 

Fremtidens uddannelser indeholder en kortfattet analyse og en række konkrete anbefalinger til uddannelsespolitiske initiativer som kan sikre fagligheden og dens forudsætninger i hele vores uddannelsessystem.

De tre forfattere baserer primært deres analyser og anbefalinger på rapporter fra de fire arbejdsgrupper, nedsat af Uddannelsesstyrelsen, som i perioden 2001- 2003 har arbejdet med at beskrive forudsætningerne for den ny faglighed i fremtidens uddannelser. Arbejdsgrupperne havde fokus på de fire undervisningsfag/-områder matematik, dansk, fremmedsprogene og naturfagene.

 

Indholdsfortegnelse:

Forord
Introduktion
Del I Fælles og tværgående fokusområder
Del II Særlige fokusområder for de fire faglighedsprojekter

Kolofon
Hele publikationen uden grafik
Hele publikationen med grafik og layout
Hele publikationen i printervenligt format (Adobe Acrobat)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Til sidens top