Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

De studerendes indtjening

- En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen sætter hovedfokus på indkomstsammensætningen for studerende ved ikke lønnede uddannelser i det ordinære uddannelsessystem, men også på lønnede og delvist lønnede uddannelser. Publikationen er udviklet i et dynamisk koncept, som betyder, at data og tabeller præsenteres i en dynamisk database på Internettet. Der ses tillige på forældrestatus og stipendier.


 

Indhold:

Forord og resumé

1. Undersøgelsesgruppen
1.1 Undersøgelsesgruppen fordelt på uddannelser
1.2 Undersøgelsesgruppen fordelt på køn, alder og forsørgerstatus

2. Studerende på ikke lønnede uddannelser
2.1 Antal studerende i undersøgelsesgruppen og deres indkomstudvikling
2.2 Indkomstudvikling opgjort på forsørgerstatus
2.3 Indkomstudvikling opgjort for udvalgte uddannelsesområder

3. Studerende på delvist lønnede uddannelser
3.1 Antal studerende i undersøgelsesgruppen og indkomstudvikling for hele gruppen
3.2 Indkomstudvikling opgjort for udvalgte uddannelsesområder

4. Studerende på lønnede uddannelser
4.1 Antal studerende i undersøgelsesgruppen og indkomstudvikling for hele gruppen

5. Almindelig pris- og lønudvikling og andre fokusområder
5.1 De studerendes indtægtsfremgang fra 1997 til 2002 sammenlignet med pris- og lønudviklingen i samme periode
5.2 Fokusområder

Bilag 1 Model- og variabelbeskrivelse samt indkomstbegreber

Bilag 2 Antallet i undersøgelsesgruppen fordelt efter aflønningsform og uddannelse


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (338 kB)
Hele publikationen i PDF-format (475 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000
Fax 3392 5547
E-post uvm@uvm.dk

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top