Næste kapitel
Undervisningsministeriets logo

Innovation, iværksætterlyst og selvstændighedskultur i uddannelsessystemet
Resumé

Undervisningsministeren og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling præsenterer i publikationen en samlet strategi for at styrke og udvikle en iværksættende og innovativ kultur i uddannelsessystemet.

Strategien tager højde for forskellige behov på de enkelte trin undervejs i et uddannelsesforløb. Den spænder derfor over folkeskolens fokus på udvikling af personlige kompetencer som kreativitet, opfindsomhed, initiativ og selvstændig opgaveløsning – til behovet for både konkrete redskabsfag som fx udarbejdelse af forretningsplaner og regnskaber og generelle fag som ledelse, organisation og marketing i de videregående uddannelser.

Strategien er den samlende ramme for det videre arbejde i uddannelserne med innovation og iværksætterkultur og vil bidrage til koordinering af de forskellige undervisningstilbud.

 

Indhold:

Den trykte publikations forside

Forord

1. Regeringens handlingsplaner

2. Analyser og anbefalinger

3. Implementeringsstrategien

4. Konkrete initiativer

5. Udbredelse af implementeringsstrategien

Iværksætterkæden


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (32 kB)
Hele publikationen i PDF-format (984 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top