Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Uddannelse på kryds og tværs
- 2004
Resumé
Uddannelse på kryds og tværs har til formål at give et overskueligt, men også detaljeret og opdateret statistisk billede af det ordinære uddannelsessystem.

Publikationen bliver ikke længere publiceret i trykt form, men som en serie af netbaserede dynamiske kapitler, der hver relaterer sig til et uddannelsesområde.

Denne udgivelse bygger på et dynamisk internetbaseret koncept, det betyder, at alle beregninger og nøgletal, som ligger til grund for de enkelte tabeller i publikationen, er relateret til en dynamisk nøgletalsdatabase. Enkelte tabeller er ikke dynamiske; det skyldes alene, at disse tabeller bygger på andre kilder.

Datamaterialet stammer dels fra centrale tværgående uddannelsesmoduler, som er udviklet af UNI-C Statistik- & Analyse, dels af uddannelsesinstitutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Som supplement er medtaget resultater fra andre fagspecifikke statistikker.

Indhold:

Forord

1. Indledning og resumé
2. Rammer
3. Grundskoleområdet
4. Det gymnasiale uddannelsesområde
5. Det erhvervsfaglige uddannelsesområde
6. Det videregående uddannelsesområde
7. Voksenuddannelsesområdet
8. Befolkning samt uddannelses- og beskæftigelsesprofil

Begreber

Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (2,28mb)
Hele publikationen i PDF-format (1.646 kB)

PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationens forside

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top