Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Til udvikling af innovation og iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem

- En strategi og 10 anbefalinger fra Visionspanelet for innovation og selvstændighedskultur i uddannelserne
Forsiden af publikationen

Resumé
Rapporten indeholder Visionspanelets forslag til en intensiveret indsats for innovation og selvstændighedskultur i uddannelserne. Indholdet bygger på panelets drøftelser og på den overordnede målsætning: Uddannelsessystemet skal bidrage til at skabe generationer af innovative medarbejdere og det vækstlag af iværksættere, der er nødvendigt for, at Danmark kan være i den europæiske elite på iværksætterområdet i 2010. Visionerne kendetegnes ved, at innovation og iværksætteri indgår som element i alle uddannelser, som en sammenhængende række af forløb og aktiviteter, som en ny pædagogisk metode, der styrker de innovative kompetencer, og som uddannelse af et korps af de mest innovative undervisere i Europa. Til sidst følger panelets bud på konkrete forslag til udmøntning af visionerne, og hvad der skal kendetegne indsatsen for at skabe de fornødne forandringer i uddannelsessystemet.

Rapporten er afleveret til undervisningsministeren i august 2004.


 

Indhold:

Ministerens forord

Iværksætterkulturen skaber råstoffet til Danmarks fremtid

Visionspanelets medlemmer

Visionspanelets opgaver

Visionspanelets vision for uddannelsesindsatsen fra 2004 til 2010

Oversigt over Visionspanelets 10 anbefalinger

Udfordringen fra identifikation til handling

Visionspanelets vision for uddannelsesindsatsen fra 2004 til 2010

Pejlemærker hjælper med til at nå mål og delmål

Uddybning af Visionspanelets 10 anbefalinger til ministeren
1. Formulerede uddannelsesmål for de enkelte uddannelser
2. Strategiske mål for alle skoler og uddannelsesinstitutioner
3. En sammenhængende iværksættersøjle i uddannelsessystemet
4. Vekselvirkning mellem teori og praksis, understøttet af en udvikling af nye undervisningsformer og undervisningsmaterialer
5. Indsamling og spredning af virkningsfulde erfaringer
6. Iværksættere optræder som rollemodeller
7. Formaliserede partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
8. Strategi for opkvalificering af undervisernes kompetencer
9. Måling og formidling af indsatsen på alle institutionsområder
10. Internationalt samarbejde om formidling og udvikling af nye tiltag

Begrebsafklaring

Bilag


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (65 kB)
Hele publikationen i PDF-format (262 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top