Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Det Nationale Kompetenceregnskab

Resume
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen er en kort udgave af Det Nationale Kompetenceregnskab – hovedrapport. Det Nationale Kompetenceregnskab er et udviklingsprojekt, som viser nye veje til at kortlægge menneskelige ressourcer. I projektet og publikationerne kortlægges 10 nøglekompetencer vedrørende: literacy, læring, selvledelse, kreativitet og innovation, kultur, miljø, sundhed, sociale sammenhænge, kommunikation og demokrati. Alle faktorer, som har betydning for vækst og velfærd. I publikationerne præsenteres også tre temaanalyser, som på områderne for innovation og kompetence i virksomheder, seniorerne på arbejdsmarkedet samt de kortuddannede belyser kompetencepolitiske problemstillinger. Publikationerne rummer således en tilstandsrapport, hvori der udpeges kompetencestrategiske udfordringer. Danmark er foreløbig det eneste land i verden, som med forlæg i et OECD-arbejde har udarbejdet et kompetenceregnskab.

 

Indhold:

Forord ved undervisningsministeren

1. Indledning

1 Resume

3 Sammenfatning af hovedresultater og udfordringer

4 Executive summary

5 Organisation og samarbejde

Bilag


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (115 kB)
Hele publikationen i PDF-format (417 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Hovedrapporten

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2005
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top