Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Det du kan

– på sporet af Danmarks skjulte kompetencer

Et debatoplæg om anerkendelse af realkompetencer


Den trykte publikations forside

Resumé

Regeringen fremlagde i november 2004 sin redegørelse ”Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne” for Folketinget, hvor den fik en meget positiv modtagelse. Redegørelsen rummer et nyt bud på, hvordan Danmarks borgere får bedre og mere fleksible muligheder for at udvikle sig og lære nyt – i uddannelsessystemet, i arbejdslivet og i folkeoplysnings- og frivillige aktiviteter.

Udgangspunktet for anerkendelse af realkompetencer er, at landets borgere kan langt mere, end de har papir på. Med anerkendelse af realkompetencer vil Danmark have en enestående mulighed for at forløse kompetencer og talenter, som vi hidtil har overset.

Målet med dette debatoplæg er at sætte en ny dagsorden for diskussionen af danskernes kompetencer – og at sætte et nationalt udviklingsarbejde i gang. Det skitserer, hvorfor anerkendelse af realkompetencer er en både nødvendig og offensiv dagsorden for Danmark. Og det indkredser de udfordringer og spørgsmål, som øget anerkendelse af realkompetencer stiller os overfor.


Indhold:

Forord

1: Nyt lys på Danmarks skjulte kompetencer

2: Realkompetence i arbejdslivet

3: Realkompetence i den folkeoplysende og frivillige sektor

4: Realkompetence i uddannelserne

5: Et nationalt udviklingsarbejde - fra vision til virkelighed


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (55 kB)
Hele publikationen i PDF-format (460 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2005
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top