Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Vejledning om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn

Folkeskolelovens § 4 a
publikationens forside

Resumé

Ved en ændring af folkeskoleloven med virkning fra 1. august 2004 er sprogstimulering af tosprogede småbørn med behov herfor blevet obligatorisk. Lovændringen har til formål at sikre, at alle elever får det maksimale faglige og sociale udbytte af undervisningen i skolen. Kommunerne skal som hidtil etablere sprogstimulering af tosprogede småbørn med behov herfor, fra de er fyldt tre år, og som noget nyt har forældrene pligt til at tage imod sprogstimulering af deres børn. Denne vejledning giver redskaber og inspiration til kommunerne i arbejdet med at tilrettelægge og udføre obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn med behov herfor. Vejledningen indeholder en introduktion samt kapitler om administrativ tilrettelæggelse og organisationsformer, sprog og kultur og praktisk pædagogisk arbejde.

 

 


Indhold:

Forord

1. Indledning

2. Administrativ tilrettelæggelse og organisationsformerg

3. Sprog og kultur

4. Praktisk pædagogisk arbejde

5. Lovgivning, litteratur og adresser


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (151 kB)
Hele publikationen i PDF-format (821 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe"s hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2004
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top