Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Redegørelse om erfaringer med undervisningsmiljøloven
 

Redegørelse til Folketinget 
Marts 2005

Forside Resumé:
Regeringen ønsker med denne redegørelse at sætte fokus på undervisningsmiljøets betydning for, at skoler og uddannelsesinstitutioner leverer undervisning af god kvalitet. Redegørelsen består af en beskrivende del, hvor loven og dens virkemidler, herunder oprettelsen af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), bliver beskrevet, og en analytisk del, hvor ministeriets egne erfaringer og en effektundersøgelse af loven udarbejdet af Rambøll Management bliver præsenteret.

Redegørelsen indeholder endelig et afsnit med regeringens overvejelser om følgende initiativer som opfølgning på de indvundne erfaringer med loven: Forenklet værktøj til undervisningsmiljø-vurderinger, systematisk tilsyn med skolers og institutioners opfyldelse af lovens krav, indarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger i institutionernes virksomhedsplaner, indberetning til DCUM af undervisningsmiljøvurderinger samt oprettelse af en undervisningsmiljøpris.

Indhold:

Indledning

1: Loven og dens virkemidler

2: Effektvurdering af loven

   2.1: Udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger

   2.2: Udpegning af undervisningsmiljørepræsentanter

   2.3: Dansk Center for Undervisningsmiljø

   2.4: Aktørernes synspunkter

3: Regeringens vurdering og initiativer

Bilag 1: Dataindsamling og metode

Bilag 2: Henvisninger & kilder

Bilag 3: Tabel over fordelingen på institutioner af besvarelserne af de udsendte spørgeskemaer.


Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (59 kB)
Hele publikationen i PDF-format (204 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2005
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top