Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Hold fast!

- Initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen giver en kort præsentation af resultaterne fra en række særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og andre initiativer for tosprogede og praktisk orienterede elever i erhvervsuddannelserne. Her er gode erfaringer og konkrete eksempler fra både tekniske og merkantile erhvervsskoler på, hvordan man på skolerne kan forbedre disse elevers muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer. Der er tale om forløb og initiativer, hvor skolerne har sat ind på områder som: organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningen, vejledning, det sociale miljø, forhold til og i praktikvirksomhederne samt kontakt til den enkelte elevs familie. Publikationen kan inspirere til udvikling af en stadig bedre praksis, som kan føre til mindre frafald og dermed også til, at eleverne gennemfører en erhvervsuddannelse.

 


Indhold:

Forord
Initiativer til fastholdelse
For-forståelser
Læringsprocesser
Initiativerne
Hvad gør en forskel?
Perspektiveringer


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (61 kB)
Hele publikationen i PDF-format (1472 KB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top