Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Realkompetencevurdering i EUD - praktiske muligheder
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen giver overblik over de formelle regler for vurderingen af elevens realkompetencer og over, hvordan vurderingen skal spille sammen med udarbejdelsen af den personlige uddannelsesplan.

Publikationen er en hjælp og inspiration til skolernes arbejde med realkompetencevurdering og indeholder en række cases, som repræsenterer forskellige typer af elever. Der er også henvisninger til de regler, som gælder for realkompetencevurdering, og til litteratur og websteder om emnet.

 


Indhold:

Forord

1. Realkompetence: Fundamentet for den personlige uddannelsesplan
At motivere, synliggøre og skabe progression

2. Realkompetence: En persons samlede kunnen
Realkompetence – det du reelt kan
Hvordan skal skolen godskrive reelle kompetencer?

3. Forskellige elever har behov for forskellig indsats og tilgang
Ansøgere med meget erfaring
Ansøgere med lidt erfaring

4. Cases
Case: Søren – handelsuddannelsen – grundforløb
Case: Petra – mediegrafikeruddannelsen – 1. hovedforløb
Case: Wachlav – kontorspecialet spedition og shipping – grundforløb
Case: Winnie – frisør – grundforløb
Case: Jesper – murer – grundforløb
Case: Sami – karrosserismed – grundforløb

5. Procedurer og metoder, en skole kan anvende
En grundmodel

6. Baggrundsstof
Hvad er de overordnede linjer?
Mere om begrebet realkompetence?
Mere om realkompetencevurdering

7. Hvad siger reglerne?
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne (nr. 1243 af 12. december 2004

Litteratur og referencer


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (75 kB)
Hele publikationen i PDF-format (1,19 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top