Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

– en vejledning
Den trykte publikations forside

Resumé

Publikationen indeholder værktøjer og inspiration til kommunale beslutningstagere og praktikere om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i dansk som andetsprog. Publikationen er en ny og fuldstændig gennemskrevet udgave af den tidligere udgave fra 1998. Publikationen præciserer regelsættet om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

 


Indhold:

Forord
Indledning
1. Tosprogede elever og deres kulturbaggrund
2. Dansk som andetsprog
3. Undervisningspligt
4. Optagelse i skolen af tosprogede børn og henvisning til særlig undervisning, jævnfør bekendtgørelsens § 2
5. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog, jævnfør bekendtgørelsens § 3
6. Basisundervisning i dansk som andetsprog, jævnfør bekendtgørelsens § 4
7. Udvidede modtagelsesklasser, jævnfør bekendtgørelsens § 5
8. Henvisning af tosprogede elever til andre skoler, jævnfør bekendtgørelsens § 9
9. Fortsat støtte til tilegnelse af dansk som andetsprog, jævnfør bekendtgørelsens § 6
10. Valgfaget indvandrersprog
11. Fritagelse for et fag, jævnfør bekendtgørelsens § 8, og obligatoriske prøver
12. Krav til lærerkvalifikation i undervisning i dansk som andetsprog, jævnfør bekendtgørelsens § 7
13. Specialundervisning af tosprogede elever
14. Samarbejdet mellem skole og hjem
15. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Litteratur
Bilag


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (147 kB)
Hele publikationen i PDF-format (1.7 MB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2006
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top