Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Prøve- og eksamenssystemet - Udfordringer og muligheder

Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af undervisningsministeren
Den trykte publikations forside

Resumé

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende prøver og eksamen. Rapporten indeholder 29 anbefalinger til forbedringer af prøve- og eksamenssystemet.
Anbefalingerne udgør en bred vifte af nye muligheder for effektivisering af prøver og eksamener og en professionalisering af censorinstitutionen. Blandt de vigtigste anbefalinger er:

  • Der skal i videst muligt omfang anvendes skriftlige prøver
  • Antallet af prøver i de enkelte uddannelser skal tages op til overvejelse for at se, om der er mulighed for en reduktion
  • Karakterer på eksamensbeviser skal i højere grad gives af underviseren - enten i forbindelse med afholdelse af interne prøver eller på baggrund af løbende intern evaluering
  • Der oprettes censorkorps for alle større uddannelsesområder placeret uden for Undervisningsministeriet
  • Der oprettes et censorråd betjent af et mindre sekretariat forankret uden for Undervisningsministeriet
  • Der lægges øget vægt på, at censorerne beskæftiger sig med, om selve prøve- og eksamenssystemet fungerer efter sit formål
  • Der skal ske en fortsat udvikling af it-baserede prøver.

Publikationen findes udelukkende i elektronisk udgave.


Indhold:

Indledning
Resumé af rapportens anbefalinger
Arbejdsgruppens overordnede bemærkninger
Den internationale undersøgelse
Det danske prøve- og eksamenssystem
Caseundersøgelsen
Parametre for kvalitet i prøver og eksamener
Effektivisering af prøveformerne
Antallet af prøver i en samlet uddannelse
Stikprøvevis censur
Censorinstitutionen
Øget anvendelse af interne prøver og løbende evaluering
Digitale test og prøver
Bilag 1: Arbejdsgruppens kommissorium
Bilag 2: Tidligere rapporter om prøve- og eksamenssystemet
Bilag 3: Eksempler på et afgangsbevis og et eksamensbevis
Bilag 4: Caseundersøgelsen
Bilag 5: Den internationale undersøgelse
Bilag 6: Arbejdsgruppens anbefalinger


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (238 kB)
Hele publikationen i PDF-format (581 KB)

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2008
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top