Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet


Sideværktøjer

www.uvm.dk

Rekruttering af ledere — en håndbog
Titel: Rekruttering af ledere
Undertitel: – en håndbog
Noter: Publikationen findes kun i elektronisk udgave
Serie: Publikationen indgår i Undervisningsministeriets håndbogsserie som nr. 11 – 2010
Udgiver: Undervisningsministeriet
Institution: Undervisningsministeriet
Copyright: Undervisningsministeriet
Arbejdsgruppe: Svend Aage Hansen, Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne
Peter Norrild, Gymnasiernes Bestyrelsesforening
Leif Støy, Bestyrelsesforeningen for SOSU
Jette Kammer Jensen, VUC Bestyrelsesforening
Ida Theodora Wolf Berendsen, udviklingskonsulent, Professionshøjskolen UCC
Sekretariat for arbejdsgruppen: Anne-Mette Villumsen, Michael Rosenørn de la Motte og Marie-Louise Christensen, Undervisningsministeriet, Institutionsafdelingen
Tekstforfatter: Lisbet Bloch-Sørensen, Operate
Korrektur: Tine Munch Schumann, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet
Redaktion og produktion: Thomas Bech Hansen, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet
Andre bidragydere: Malchow A/S (grafisk tilrettelæggelse), euroteam.com (web), Colourbox, Lars Skaaning, Betina Fleron Hede (fotos)
Emneord: Ledelse, bestyrelsesarbejde, rekruttering, personale
Resumé: ”Rekruttering af ledere – en håndbog” viser, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere den øverste ledelse.
Håndbogen skal bidrage til at professionalisere skolernes og institutionernes rekrutteringsproces.
Sprog: Dansk
URL: www.uvm.dk/rekrutteringafledere
Den elektronisk udgaves ISBN: 978-87-603-2909-8
Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK
Bestillingsnummer: Publikationen findes kun i elektronisk format
Version: 1.0
Versionsdato: 2011-01-05
Publikationsstandard nummer: 2,0
Formater: html, jpg, gif, swf


Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet, telefon 33 92 50 57 eller e-mail: pub@uvm.dk

Denne side indgår i publikationen "Rekruttering af ledere — en håndbog". © Undervisningsministeriet 2010